Bestillingsskema

Når prøven er på laboratoriet må der normalt påregnes ca. 2-5 dage før rapporten er klar.

Hvis der er brug for en hurtigere ekspedition kan rapporten faxes, hvorefter originalen eftersendes.

Prøverne udføres iht.DS 405,9. Hvis der skulle være spørgsmål så fax eller mail.

Selvom vi har mange års erfaring har vi indført godkendt kvalitetsstyring, der kontrolleres af et uvildigt firma.

 


 

For download af formular til at sende på Fax eller som Post, evt. sammen med prøve: Klik her!

  Tlf *

  Fax

  Mobil

   

   

  Navn *

   

   

  Adresse

   

   

  Post nr.

  By

  E-mail

  CVR

  Sigteanalyser for:

  SpildevandsnedsivningPilerensningKornkurvebestemmelse

  Oplysninger vedr. prøve:

  Matr. nr.

  Navn

  Adresse

   

   

  Vi tager selv jordprøverGeoteknikeren skal foretage jordprøverVi pejler selv grundvandshøjdenGeoteknikeren skal pejle do.