Bestillingsskema

Når prøven er på laboratoriet må der normalt påregnes ca. 2-5 dage før rapporten er klar.

Hvis der er brug for en hurtigere ekspedition kan rapporten faxes, hvorefter originalen eftersendes.

Prøverne udføres iht.DS 405,9. Hvis der skulle være spørgsmål så fax eller mail.

Selvom vi har mange års erfaring har vi indført godkendt kvalitetsstyring, der kontrolleres af et uvildigt firma.

 


 

For download af formular til at sende på Fax eller som Post, evt. sammen med prøve: Klik her!

Tlf * Fax
Mobil    
Navn *    
Adresse    
Post nr. By
E-mail CVR
Sigteanalyser for:
SpildevandsnedsivningPilerensningKornkurvebestemmelse
Oplysninger vedr. prøve:
Matr. nr. Navn
Adresse    
Vi tager selv jordprøverGeoteknikeren skal foretage jordprøverVi pejler selv grundvandshøjdenGeoteknikeren skal pejle do.