Jordprøver - Geoteknikeren Udtagning af jordprøver

Forudsætningen for et godt nedsivningsanlæg er velegne jordbundsforhold. Til vurdering af dette optages der 2 jordbunds prøver, til en sigteanalyse.

Resultatet viser nogle kornkurver, så man kan se hvilke jordtyper der er tale om. Om jordtypen er velegnet til nedsivning, vuderes efter et skema fra Miljøstyrelsen. De bedste jordtyper er sandet jord, hvilket medfører, at spildevandet bliver renset tilstrækkeligt, inden det når grundvandet.

Udtagning af jordprøver udføres således:

 • Ved bunden af det påtænkte anlæg udtages 2 jordprøver (min. 5 kg. hver) med 10 meters afstand. Prøverne kan enten tages ved opgravning eller med hånd- boreudstyr fra terræn. Hvis prøverne er meget forskellige,tages ekstra prøver midt imellem de andre.
 • Hver prøve blandes, hvorefter der udtages 1,5 kg af hver prøve, som sendes til sigteanalyse hos en geotekniker. Brug standard post pakke nr. 2 -så koster forsendelsen kr. 80,- over hele landet.
  Geoteknikeren udfører så analysen i overensstemmelse med D.S. 405.9
  Efter få dage foreligger resultatet af sigteanalysen i form af sigtekurver, som viser hvilken jordtype der tale om. Reglen er at mindst vandgemmentrængelige jordprøve bestemmer anlægget størrelse.
  Sigtekurverne gemmes som dokumentation.

Undersøgelse af grundvandstanden.

Grundvandstanden er meget vigtig at kende. Der er flere eks-empler på at nedsivningsanlæg fungerer dårligt på grund af høj grundvandstand.

Pejling/måling af grundvandstanden er relativt simpel så det er en god ide at udfører den.

Bunden af nedsivningsanlægget skal om muligt placeres 2,5 m og mindst 1 m. over højeste grundvandstand i følge spildevandsbekendtgørelsens § 28.

Fremgangsmåden ved måling/pejling af grundvandstanden er følgende:

 • I hullet hvor jordprøverne er optaget, fortsættes boringen til mindst 1,5 m under den påtænkte bund af siveanlægget.
 • Her nedsættes et pejlerør, som skal stå i mindst 3 dage.
 • Grundvandstanden måles/pejles med et målebånd eller med en pejleindikator. Det bedste tidspunkt for udførelse af pejling er i perioden februar-april, idet der er grundvandstanden højst.

I laboratoriet har vi det relevante udstyr for analyser i overens-stemmelse med DS 405.9