Loven - GeoteknikerenHvad siger loven…

I 1997 ændrede Folketinget miljø-beskyttelsesloven, idet vandkvaliteten i de danske vandløb og søer ikke var tilfredsstillende.

Kun 40% af de ferske vande kunne leve op til de fastsatte mål, og årsagen var primært den udtilstrækkelige rensning af spildevand fra de spredte bebyggelser.

Mindst 64.000 ejendomme skulle så i løbet af 6-8 år forbedre deres spildevandsrensning. Inden et nedsivningsanlæg etableres, skal der udføres nogle lovpligtige forundersøgelser.

Forundersøgelserne skal vise, om jordbunds- og grundvandforhold er egnet til nedsivning. Placeringen af anlægget skal godkendes af kommunen.

Resten af forundersøgelserne d.v. s. udtagning af jordprøver og pejling af grundvandstanden laves af en geotekniker eller i samarbejde med en.